Επιπλέον Τμήμα εργαστηρίων Αστροφυσικής
- Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 - 12:02 μ.μ. -

Επιπλέον των 9 τμημάτων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ανοίγει άλλο ένα τμήμα Δευτέρα 9-11 με έναρξη 28/3/22 και λήξη 6/5/22, με την επονομασία Τμήμα Ι.  Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν αν θέλουν να επανα-υποβάλλουν την σειρά προτίμησής τους (αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο). Το πρωινό τμήμα της Δευτέρας έχει περιορισμένη δυναμικότητα, και παρακαλούνται να το δηλώσουν μόνο όσοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν άλλο τμήμα.