Εργαστήριο Κορμού Ι

Ν. Καλτσουνίδης, Ε. Νισταζάκης, Δ. Χατζηδημητρίου,

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Κορμού Ι δίδεται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών σας και είναι υποχρεωτικό. Αποτελεί το 1ο από τα 2 Εργαστήρια (Ι στο 5ο εξάμηνο και ΙΙ στο 6ο εξάμηνο) στα οποία περέχονται στα 5 συνολικά επιστημονικά πεδία του Τμήματος η Βασική Εργαστηριακή παιδεία που πρέπει να έχει πάρει κάθε φοιτητής, άσχετα από τη Κατεύθυνση που τελικά θα επιλέξει.

Το Εργαστήριο Κορμού Ι διαρκεί συνολικά 10 εβδομάδες. Από αυτές δύο αφορούν την Ηλεκτρονική, 4 την Αστροφυσική και 4 τη Μετεωρολογία (οι υπόλοιπες ενότητες γίνονται στο Κορμού ΙΙ)