Εγγραφές και Έναρξη “Εργαστηρίου του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
- Κυριακή, 13 Μαρτίου 2022 - 12:15 μ.μ. -

Οι εγγραφές στο “Εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική” του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στο eclass, από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 έως και την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να εγγραφούν ΟΛΟΙ οι φοιτητές που θέλουν να εξασκηθούν στο Εργαστήριο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ αν συμμετείχαν ή όχι στο ερωτηματολόγιο προεγγραφής στο eclass. Αν κάποιος φοιτητής δεν εγγραφεί τώρα, δηλώνοντας τις προτιμήσεις τμημάτων, θα εξασκηθεί στο Εργαστήριο σε επόμενο ακ.έτος και ΔΕΝ  θα δοθεί άλλη παράταση εγγραφής για συμμετοχή κατά το ακ.έτος 2021-22.

 

Η εγγραφή σε κάθε τμήμα θα γίνει με σειρά προτεραιότητας ως προς τη χρονική στιγμή της εγγραφής του κάθε φοιτητή, όπως αυτή θα καταγραφεί ηλεκτρονικά από το σύστημα. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εγγράψει ΜΟΝΟ τον εαυτό του και κανέναν άλλο.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική. Επομένως, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο Εργαστήριο, θα πρέπει να εγγραφούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα (https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS280/).

Κάθε φοιτητής/τρια εκτελεί 2 ασκήσεις, κάθε μία από τις οποίες διαρκεί δύο εβδομάδες, δηλαδή θα πρέπει να προσέλθει στο Εργαστήριο συνολικά 4 φορές (σε 4 διαδοχικές εβδομάδες).

Το Εργαστήριο βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου Φυσικής, ένα επίπεδο κάτω από τα γραφεία του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής της δυτικής πτέρυγας, στις Αίθουσες 20 και 21 (είσοδος από τον δυτικό διάδρομο των γραφείων του Τομέα της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης).

 

Τα τμήματα του εργαστηρίου που αναμένεται να λειτουργήσουν σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις προτιμήσεις των φοιτητών, είναι τα ακόλουθα:

 

Τμήμα

Ημερομηνία/ώρα

Έναρξη

Λήξη

Τμήμα Α

Δευτέρα 3:00μμ-5:00μμ

28/3/2022

6/5/2022

Τμήμα Β

Δευτέρα 5:00μμ-7:00μμ

28/3/2022

6/5/2022

Τμήμα Γ

Τρίτη 2:00μμ-4:00μμ

28/3/2022

6/5/2022

Τμήμα Δ

Πέμπτη 5:00μμ-7:00μμ

28/3/2022

6/5/2022

Τμήμα Ε

Δευτέρα 3:00μμ-5:00μμ

9/5/2022

3/6/2022

Τμήμα ΣΤ

Δευτέρα 5:00μμ-7:00μμ

9/5/2022

3/6/2022

Τμήμα Ζ

Τρίτη 2:00μμ-4:00μμ

9/5/2022

3/6/2022

Τμήμα Η

Τρίτη 4:00μμ-6:00μμ

9/5/2022

3/6/2022

Τμήμα Θ

Πέμπτη 5:00μμ-7:00μμ

9/5/2022

3/6/2022

 

Οι φοιτητές/τριες θα κατανεμηθούν σε τμήματα (ημέρα και ώρα που θα ασκούνται στο εργαστήριο) με βάση τις προτιμήσεις που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή τους και με προτεραιότητα, που θα εξαρτάται από τη χρονική στιγμή της εγγραφής τους, όπως θα αναφέρεται στο ηλεκτρονικό σύστημα του eclass.  Η σειρά των ασκήσεων στις οποίες οι φοιτητές θα ασκηθούν θα ανακοινωθεί στο eclass, μαζί με την τελική κατανομή στα Τμήματα.

Είναι πιθανό, ανάλογα με τις επιλογές και τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που θα εγγραφούν, να μη λειτουργήσουν τελικά κάποια από τα παραπάνω τμήματα. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές θα μετακινηθούν σε Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

 

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές για την εγγραφή τους είναι η ακόλουθη:

Για να εγγραφεί ο κάθε φοιτητής στο “Εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική” θα πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα e-class στο μάθημα Εισαγωγή στην Αστροφυσική (https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS280/) με τους προσωπικούς του πανεπιστημιακούς κωδικούς. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει από την αριστερή στήλη την επιλογή “Εργασίες”. Εκεί, από Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 έως και Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022, θα είναι ανοικτή μια εργασία η οποία θα έχει τίτλο “Εγγραφές στο Εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική 2021-22”. Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπει στην εργασία αυτή και να γράψει τα εξής στοιχεία, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (σε περίπτωση που δεν στείλει όλα τα παρακάτω στοιχεία, χάνει την προτεραιότητα του και εγγράφεται στο τέλος, σε όποιο τμήμα υπάρχει κενή θέση):

  1. Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου
  2. ΟΛΑ τα τμήματα του Εργαστηρίου (και τα 9, όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα) με σειρά προτίμησης (το πρώτο τμήμα που θα αναφέρει θα είναι αυτό που θα τον ενδιαφέρει περισσότερο να παρακολουθήσει).

Παράδειγμα: Έστω ότι κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται περισσότερο για το Τμήμα Γ, στη συνέχεια για το Τμήμα Ζ και τέλος για το Τμήμα ΣΤ. Όταν θα συμπληρώσει τη σειρά των τμημάτων των εργαστηρίων που τον ενδιαφέρουν, αν γράψει μόνο: Σειρά προτίμησης τμημάτων: Γ, Ζ, ΣΤ, τότε η επιλογή του δε θα ληφθεί υπόψη και θα τοποθετηθεί στο τέλος, σε τμήμα που θα έχει κενές θέσεις. Για να είναι έγκυρη η επιλογή του, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβει στη σειρά προτεραιότητας επιλογής τμημάτων ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ αναφέρονται στον πίνακα. Δηλαδή θα πρέπει να γράψει (ενδεικτικά): Σειρά προτίμησης τμημάτων: Γ, Ζ, ΣΤ, Α, Β, Δ, Ε, Η, ΘΜόνο τότε η επιλογή του θα ληφθεί υπόψη.

Ο λόγος που απαιτείται η συμπλήρωση όλων των τμημάτων με σειρά προτίμησης, είναι ότι η χωρητικότητα του κάθε τμήματος είναι πεπερασμένη και επομένως, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που θα στείλει ο κάθε φοιτητής την επιλογή του (η οποία καταγράφεται στο σύστημα), θα πρέπει να γίνει έλεγχος αν υπάρχει κενή θέση στην 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η , 7η, 8η ή 9η  επιλογή του.

Η τελική κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα θα ανακοινωθεί στο eclass.

Η έναρξη του “Εργαστηρίου του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική ” θα πραγματοποιηθεί, την εβδομάδα 28/3/2022-1/4/2022, για τους φοιτητές των Τμημάτων Α, Β, Γ, Δ και  την εβδομάδα 9/5/2022-13/5/2022 για τους φοιτητές των Τμημάτων Ε, ΣΤ, Ζ, Η Θ, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο θα καταταχθεί ο κάθε φοιτητής.

Το φυλλάδιο του "Εργαστηρίου του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική " που θα αναρτηθεί τις προσεχείς μέρες στο eclass, θα περιέχει τις ασκήσεις του Εργαστηρίου που οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μελετήσει πριν την έναρξη των εργαστηρίων.

(Κατά την είσοδο των φοιτητών στο Εργαστήριο θα πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/αρνητικού rapid/PCR.)

 

Σημειώνεται ότι στο Εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική θα πρέπει να εγγραφούν οι παρακάτω:

 

Α. Οι φοιτητές/τριες που έχουν ενταχθεί στο Νέο ΠΠΣ και επιλέγουν το μάθημα “Εισαγωγή στην Αστροφυσική” ως Εισαγωγή Κατεύθυνσης, αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ήδη περάσει κάποιο από τα παλαιότερα: “Εργαστήριο Κορμού Ι” ή “Εισαγωγή στην Αστροφυσική-Πρακτικά”, θα πρέπει να εγγραφούν στο Εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική και να το ολοκληρώσουν με προβιβάσιμο βαθμό (για να προσμετρηθεί στον τελικό βαθμό του μαθήματος “Εισαγωγή στην Αστροφυσική” με ποσοστό 25%).

 

Β. Οι φοιτητές/τριες που ΔΕΝ έχουν ενταχθεί στο Νέο ΠΠΣ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ περάσει κάποιο από τα παλαιότερα: “Εργαστήριο Κορμού Ι” ή “Εισαγωγή στην Αστροφυσική-Πρακτικά”, θα πρέπει να εγγραφούν στο Εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Αστροφυσική και να το ολοκληρώσουν με προβιβάσιμο βαθμό, διότι αντιστοιχεί σε υποχρεωτικό κωδικό για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.