ΠΡΟΣΟΧΗ - Συμπληρωματικό Εργαστήριο Κορμού Ι, 2016-2017, για τους φοιτητές που έχουν απουσιάσει στο επιμέρους Εργαστήριο Αστροφυσικής
- Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 -

Τα συμπληρωματικά “Εργαστήρια Κορμού Ι”, για τους φοιτητές που έχουν απουσιάσει σε κάποια άσκηση του επιμέρους εργαστηρίου Αστροφυσικής, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα και ανάλογα με την άσκηση την οποία χρωστάει ο κάθε φοιτητής:

(α) Οι ασκήσεις Α1, Α3 θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19/1/17, 9:15πμ-12:00μμ στο Εργαστήριο Αστροφυσικής.
(β) Οι ασκήσεις Α2, Α4 θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19/1/17, 1:00μμ-4:00μμ στο Εργαστήριο Αστροφυσικής.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Αν κάποιος φοιτητής έχει απουσιάσει σε κάποια άσκηση του “Εργαστηρίου Κορμού Ι” κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και δεν προσέλθει στο συμπληρωματικό εργαστήριο σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναγράφεται παραπάνω, χάνει το “Εργαστήριο Κορμού Ι” και το επαναλαμβάνει ολόκληρο (και τις 10 ασκήσεις) σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
  • Δε θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην οποία να αναφέρονται τα ονόματα των φοιτητών που έχουν απουσιάσει στα “Εργαστήρια Κορμού Ι” κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο κάθε φοιτητής, πρέπει να γνωρίζει την άσκηση στην οποία απουσίασε και να προσέλθει να την αναπληρώσει σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
  • Τα εργαστήρια ξεκινούν ΑΚΡΙΒΩΣ την ώρα που αναγράφεται στην ανακοίνωση αυτή και επομένως οποιαδήποτε καθυστέρηση προσέλευσης των φοιτητών, μεγαλύτερη των πέντε λεπτών, θα έχει ως αποτέλεσμα, να μην μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο και άρα, να επαναλάβουν ολόκληρο το “Εργαστήριο Κορμού Ι” (και τις 10 ασκήσεις), σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.