Ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος
- Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 - 6:42 μ.μ. -

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος άνοιξαν ηλεκτρονικά από 18/12 μέχρι 14/1.

Σας παροτρύνουμε να τα συμπληρώσετε. Η συμπλήρωση είναι ανώνυμη και συστήνεται να συμπληρώνετε τα ερωτηματολόγια μέχρι τέλους. Η πρόσβαση και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται από την ιστοσελίδα: http://survey.uoa.gr . Κάθε φοιτητής-τρια συνδέεται με το username και το password που διαθέτει στο πανεπιστημιακό του email.