Αξιολόγηση μαθήματος "Βασικό Εργαστήριο Φυσικής III (10YKO07)" 2022-2023
- Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 - 9:45 π.μ. -

 

Η ηλεκτρονική σελίδα αξιολόγησης του μαθήματος "Βασικό Εργαστήριο Φυσικής III (10YKO07)" 2022-2023,
βρίσκεται στη διεύθυνση http://survey.uoa.gr. Ο κάθε φοιτητής συνδέεται
με το username και το password που διαθέτει στο πανεπιστημιακό του email.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για τη συμμετοχή σας στην ανώνυμη
διαδικασία αξιολόγησης η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας  και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο
μέχρι και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 γιατί μετά, το σύστημα κλείνει.