"Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθημάτων (έναρξη 09/01/2022 λήξη 30/01/2022)"
- Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 -
"Αγαπητοί διδάσκοντες προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων,

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος
του Τμήματος και των ΠΜΣ Φυσική και ΠΜΣ Φυσική Εφαρμογών θα ανοίξουν
ηλεκτρονικά από 9/01/2022 μέχρι 30/01/2022.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται ΠΡΙΝ την εξέταση του κάθε
μαθήματος. Στην περίπτωση που η εξέταση του μαθήματός σας είναι πριν τις
30/1/2022, θα πρέπει να εισέλθετε με τους κωδικούς σας στην πλατφόρμα
http://survey.uoa.gr και να αλλάξετε τις ημερομηνίες συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων στο μάθημά σας, έτσι ώστε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί
ΠΡΙΝ την εξέταση του μαθήματός σας.

Παρακαλούμε να παροτρύνετε τους φοιτητές σας στα μαθήματά σας να τα
συμπληρώσουν, τονίζοντας ότι η συμπλήρωση είναι ανώνυμη και πρέπει να
συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια μέχρι τέλους. Η πρόσβαση και η συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων γίνεται από την ιστοσελίδα: http://survey.uoa.gr ,
όπου ο κάθε φοιτητής συνδέεται με το username και το password που διαθέτει
στο πανεπιστημιακό του email.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου είναι υποχρεωτική και σημαντική.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία,
OMEA Τμήματος Φυσικής"