Υπολογιστική Φυσική (10ΥΚΟ21)

Ανακοινώσεις

Τμήμα Β - επικαιροποίηση του αρχείου ασκήσεων ΥΦ
- Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 -

https://github.com/theofil/CompPhysics/raw/master/problems/2021_2022/compPhysics_exercises_2021_2022.pdf

καθώς και των σημειώσεων και λοιπών αρχείων στο e-class του τμήματος Β