Υπολογιστική Φυσική (10ΥΚΟ21)

Ανακοινώσεις

Βαθμολογία εξέτασης 04/10/2021
- Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 -

Σας γνωστοποιούμε ότι στον φάκελο Έγγραφα αναρτήθηκε το αρχείο με την οριστική βαθμολογία καθώς και τα θέματα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου με τις λύσεις τους.

Οι διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
ΚΘ + ΔΦ