Φυσική ΙΙ (10ΥΚΟ02)

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 16.4.24
- Τρίτη, 16 Απριλίου 2024 - 7:02 π.μ. -

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ΣΤΙΣ 5 μμ   ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 5 (ΠΕΝΤΕ) μμ)