Φυσική ΙΙ (10ΥΚΟ02)

Α. Παπαθανασίου, Ν. Σαρλής, Ε. Σκορδάς, Δ. Χατζηδημητρίου

Περιγραφή

Το μάθημα Φυσική 2 (10ΥΚΟ02) του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής που είναι συνδιδασκαλία με το μάθημα Θερμότητα και Κύματα (12464) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνει Θεματικά δύο ενότητες

1η ενότητα: Κινητική θεωρία αερίων-Θερμοδυναμική

 • Θερμοκρασία. Θερμότητα. 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα. Θερμοδυναμικά δυναμικά.
 • Ιδανικό αέριο. Κινητική θεωρία αερίων. Κατανομή Maxwell. Ειδική θερμότητα.
 • Αντιστρεπτές διαδικασίες. 2ο θερμοδυναμικό αξίωμα. Εντροπία. Θερμικές μηχανές.

2η ενότητα: Κύματα–Οπτική

 • Η έννοια των μηχανικών κυμάτων. Κυματική εξίσωση.
 • Ταλαντώσεις χορδής. Είδη κυμάτων (εγκάρσια, διαμήκη, επίπεδα, σφαιρικά).
 • Επαλληλία. Συμβολή. Στάσιμα κύματα.
 • Ανάκλαση. Διάθλαση. Γεωμετρική οπτική. Πόλωση κύματος.

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Υ0323) Ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23

Το μάθημα Φυσική 2 (Υ0323) του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος  Φυσικής

περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 

(α) Στοιχεία από τη Κινητική Θεωρία των αερίων - Θερμοδυναμική

(β) Κύματα - Οπτική

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η Ενότητα: Κινητική Θεωρία αερίων -Θερμοδυναμική (6.5 εβδομάδες)

Θερμοκρασία, θερμότητα. 1ο Θερμοδυμαμικό αξίωμα. Θερμοδυναμικά δυναμικά.

Ιδανικό αέριο. Κινητική θεωρία αερίων. Κατανομή Maxwell.  Ειδική θερμότητα.

Αντιστρεπτές διαδικασίες. 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα. Εντροπία. Θερμικές μηχανές.

 

2η Ενότητα: Κύματα - Οπτική (6.5 εβδομάδες)

Η έννοια των μηχανικών κυμάτων. Κυματική εξίσωση.

Ταλαντώσεις χορδής. Είδη κυμάτων (εγκάρσια, διαμήκη, επίπεδα, σφαιρικά).

Επαλληλία. Συμβολή. Στάσιμα κύματα.

Ανάκλαση. Διάθλαση. Γεωμετρική οπτική. Πόλωση κύματος.

699
Ώρες διδασκαλίας - αίθουσες

Όλα τα μαθήματα και των δύο Τμημάτων γίνονται στο Αμφιθέατρο Αρίσταρχος.

Τμήμα Α:

Τρίτη               9-11 (Θερμοδυναμική)

Τετάρτη          13-15 (Κυματική)

Παρασκευή    13-15 (13-14 Θερμοδυναμική, 14 -15 Κυματική)

 

Τμήμα Β:

Τρίτη               13-15 (Θερμοδυναμική)

Τετάρτη           9-11 (Κυματική)

Παρασκευή     9-11 (9-10 Θερμοδυναμική, 10-11 Κυματική)

 

 

Διδάσκοντες

Τμήμα Α:

 Ν. Σαρλής (Κινητική Θεωρία των αερίων - Θερμοδυναμική) 

 Δ. Χατζηδημητρίου (Κύματα - Οπτική)

 

Τμήμα Β:

A. Παπαθανασίου  (Κινητική Θεωρία των αερίων - Θερμοδυναμκή)

Ευ. Σκορδάς (Κύματα - Οπτική)

Ώρες γραφείου

N. Σαρλής                   Τρίτη               11-12
Eυ. Σκορδάς                Τετάρτη           11-12
A. Παπαθανασίου       Παρασκευή     11-12
Δ. Χατζηδημητρίου     Τρίτη               12-13

Βιβλιογραφία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Εύδοξος)

  • Φυσική:Βασικές αρχές, Halliday David, Resnick Robert,Walker Jearl( Γενική επιστ.επιμ. Στυλιάρης Ευστάθιος)  Τόμοι Α και Β
  • Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Giancoli 
  • Εισαγωγή στη Θερμότητα και τη Θερμοδυναμική, Γραμματικάκης Ιωάννης 
  • Πανεπιστημιακή Φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. 
  • Φυσική Ohanian, ΤΟΜΟΣ Α: Μηχανική - Θερμοδυναμική, ΟΗΑΝΙΑΝ Η. μτφσ. Επιμ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Α. 
  • Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς: Μηχανική, Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα, Θερμοδυναμική, Σχετικότητα,  Raymond A. Serway, John W. Jewett