Οπτική και Εφαρμογές (10ΕΛΕ03)

Ανακοινώσεις

Αναβολή μαθήματος - Δευτέρα 4 Απριλίου 2022
- Κυριακή, 03 Απριλίου 2022 -

Τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 δε θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο μάθημα Οπτικής και Εφαρμογών, λόγω έκτακτου προβλήματος.

Το επόμενο μάθημα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, με βάση το πρόγραμμα.