Βασικό Εργαστήριο Φυσικής I (10ΥΚΟ05)

Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (2021-2022)
- Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 -

Για την εγγραφή σας στο Βασικό Εργαστήριο Φυσικής Ι χρησιμοποιείστε από την αριστερή στήλη του eclass την αντίστοιχη "Εργασία". Εισάγετε τουλάχιστον δύο τμήματα με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμείτε (συνήθως ικανοποιείται η πρώτη σας επιλογή). Συνολικά θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α: ΔΕΥΤΕΡΑ (13:00-15:30) 

ΤΜΗΜΑ Β: ΔΕΥΤΕΡΑ (16:00-18:30)

ΤΜΗΜΑ Γ: ΤΡΙΤΗ (09:00-11:30)

ΤΜΗΜΑ Δ: ΤΡΙΤΗ (12:00-14:30)

ΤΜΗΜΑ Ε: ΤΡΙΤΗ (15:00-17:30)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΤΕΤΑΡΤΗ (13:00-15:30)

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΤΕΤΑΡΤΗ (16:00-18:30)

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, 18:00. Μετά την ώρα αυτή και επειδή θα πρέπει να σχηματισθούν τα αντίστοιχα τμήματα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής.

Παρακαλώ, προσέξτε τα παρακάτω:

  • Η υποβολή της "εργασίας" θα γίνεται ΜΟΝΟ μία φορά. Σε περίπτωση λάθους επικοινωνείστε στο stiliaris@phys.uoa.gr
  • Όσοι φοιτητές / φοιτήτριες αναμένουν μετεγγραφή και δεν έχουν ακόμη Α.Μ. δηλώνουν κάποιο άλλο στοιχείο ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο), στέλνοντας τα παραπάνω στοιχεία προτίμησης στο stiliaris@phys.uoa.gr
  • Υπενθύμιση: Η τελευταία διάλεξη  (4ο μέρος ΔΕΦ) της θεωρίας σφαλμάτων και ανάλυσης μετρήσεων έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 18/11/2021 17:00-19:00 και η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Από το Εργαστήριο Φυσικής Ι

(Ε. Στυλιάρης)