ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019)
- Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 -

Στο αρχείο με τίτλο  ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (2018-2019)  στον αντίστοιχο φάκελο των Εγγράφων μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έναρξη του Βασικού Εργαστηρίου ΦΥΣΙΚΗΣ Ι καθώς και του προγράμματος των σχετικών εισαγωγικών Διαλέξεων Εργαστηρίου Φυσικής (ΔΕΦ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.