ΦΥΣΙΚΗ 1 (Υ013)

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΟΔΟΥ (19/12/2018)
- Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 -

Τα αποτελέσματα της 1ης προόδου στην ΦΥΣΙΚΗ Ι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (εξέταση 19-ΔΕΚ-2018) βρίσκονται στο αρχείο SCORE_PHYS_I_2018_12_19.pdf στον αντίστοιχο φάκελο των εγγράφων.

Οι διδάσκοντες