Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος (υπενθύμιση)
- Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 -

 

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του

μαθήματος θα είναι ανοιχτό  έως 13/1/2017. Μόνο 10 ερωτηματολόγια έχουν

συμπληρωθεί ως τώρα. Παρακαλώ συμπληρώστε το.

Η γνώμη σας είναι πολυ σημαντική. Ο σύνδεσμος είναι:

Link ερωτηματολογίου: https://survey.uoa.gr/L898759

Ημ/νία Έναρξης:  19/12/2016  Ημ/νία Λήξης:  13/01/2017

Επισημαίνω ότι η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη και δεν καταγράφεται κανένα

στοιχείο που να σας προσδιορίζει.

Πολλούς χαιρετισμούς,

Νίκος Τετράδης