Ηλεκτρονική Ι

Ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα "Hλεκτρονικής I" για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018
- Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 -

Βρίσκονται ήδη στο πεδίο "Εγγραφα" στο eclass, τα τελικά αποτελέσματα (μετά την αναβαθμολόγηση των γραπτών για όσους φοιτητές το ζήτησαν) του μαθήματος "Ηλεκτρονική I" για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018.