Πυρηνική Φυσική (10ΥΚ401)

Ανακοινώσεις

Καθορισμός ώρας επαναληπτικού μαθήματος
- Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 - 10:42 μ.μ. -

Κατόπιν των απαντήσεων που έλαβα στο ερώτημά μου σχετικά με την προτίμηση για μέρα/ώρα διεξαγωγής του επαναληπτικού μαθήματος, ανακοινώνεται ότι:

- τελευταίο μάθημα Παρασκευή 13.01.2023 στις 12'00 (σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα)

- επαναληπτικό μάθημα Δευτέρα 16.01.2023 στις 12'00