Εξέταση Ιουνίου 2017
- Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 -

Μετά από συνεννόηση η εξέταση Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8/6, 6-9 μμ στην αίθουσα Κωτσάκη.