Σημειώσεις στα πεδία κινούμενου φορτίου
- Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 -

Στο αρχείο αυτό μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις για τον υπολογισμό των πεδίων κινούμενου φορτίου.