Διαφάνειες διαλέξεων και λοιπό υλικό
- Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 - 2:31 μ.μ. -

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες ότι έχει αναρτηθεί το πρώτο μέρος των διαλέξεων ΠΦ, οι οποίες βρίσκονται σε αυτό το αρχείο

Σημειώνεται ότι στον ίδιο φάκελο υπάρχει επιπλέον βοηθητικό υλικό (αντιστοίχιση ύλης με κεφάλαια από το βιβλίo του Krane, υπολογισμός της ενέργειας σύνδεσης με τις πρόσφατες τιμές παραμέτρων), που θα σας βοηθήσει στη μελέτη  σας.

Επιπλέον, για όποιον ενδιαφέρεται, προτείνονται οι παρακάτω ασκήσεις προς επίλυση, συμπληρωματικά αυτών που δίνονται ως παράδειγμα κατά τη διάρκεια των παραδόσεων:

Krane κεφ. 3,  Ασκ. 3.7, 3.11, 3.13