Αποτελέσματα Πτυχιακής εξέτασης 20.02.2023
- Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 - 11:58 π.μ. -

Ανακοινώνονται οι βαθμοί της πρόσφατης πτυχιακής εξέτασης του μαθήματος (20.02.2023)

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι βαθμοί εργαστηρίου (εφόσον είναι προβιβάσιμοι και όπου υπάρχουν), καθώς και ο τελικός βαθμός που θα κατατεθεί στο my-studies. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά, επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 / Ημερομηνία Εξέτασης 20.02.2023
Κ. Βελλίδης - Θ. Μερτζιμέκης
           
  # A/M ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ  
  1 200700293 2 7    
  2 201200121 6 6 6  
  3 201400050 1      
  4 201400317 5 7 6  
  5 201500095 9 7 9  
  6 201600120 3 8    
  7 201600179 9      
  8 201700147 3 8    
  9 201800052 6 6 6  
  10 201800072 10 9 10  
  11 201800093 5 8 6  
  12 201800169 9 7 9  
  13 201800206 3      
  14 201800274 3 8    
  15 201800044 9 9 9  
             
             
 
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το σταθμισμένο συνδυασμό της γραπτής εξέτασης και του εργαστηρίου με 75% και 25%, αντίστοιχα. Αναγκαία συνθήκη ΚΑΙ οι δύο βαθμοί να είναι προβιβάσιμοι (>5). Σε περίπτωση εκκρεμούς βαθμολογίας, οι μεμονωμένα προβιβάσιμοι βαθμοί διατηρούνται.