ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Εγγραφές Εργαστηρίου - Διόρθωση Προγράμματος Εργαστηριακών Ασκήσεων
- Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 - 11:40 μ.μ. -

Ξαναστέλνουμε διορθωμένο τον προγραμματισμό των διαθέσιμων Τμημάτων για τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις του μαθηματος Εισαγωγής στην Πυρηνική Φυσική & τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.

 
Σημειώνεται ότι έχουν αλλάξει οι ώρες των Τμημάτων Τρίτης και Πέμπτης σε 16:00-19:00, ώστε να δίνεται δυνατότητα άσκησης σε όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθούν όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του εξαμήνου.
 

Τα διαθέσιμα Τμήματα διαμορφώνονται ως εξής:

Τμήμα

Ημέρα - Ώρα

Α

Δευτέρα 12:00-15:00

Β

Δευτέρα 15:00-18:00

Γ

Τρίτη 16:00-19:00

Δ

Τετάρτη 9:00-12:00

Ε

Τετάρτη 12:00-15:00

ΣΤ

Πέμπτη 16:00-19:00

Οι εγγραφές στο Εργαστήριο θα ανοίξουν στο eClass του Εργαστηρίου μετά το τέλος του εισαγωγικού μαθήματος την Πέμπτη 23/2 στις 13:00 και θα είναι διαθέσιμες μέχρι την Παρασκευή 24/2 στις 23:59.

Υπενθυμίζουμε την υποχρεωτική εισαγωγική διάλεξη για το Εργαστήριο στα πλαίσια του μαθήματος στο αμφιθέατρο "Δημόκριτος" την Πέμπτη 2/3, 10:00-13:00.

 

 από το Εργαστήριο