ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (23/9/2021)
- Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 -

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τα Στοιχειώδη Σωμάτια" έχει προγραμματισθεί να γίνει δια ζώσης την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021, 09:00-10:30  στα κεντρικά αμφιθέατρα του Τμήματος (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ-ΘΑΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ-ΙΠΠΑΡΧΟΣ).  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές / φοιτήτριες να δηλώσουν έγκαιρα την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, καθορίζοντας το Τμήμα στο οποίο θέλουν να συμμετάσχουν.

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέλθουν 5-10 min νωρίτερα και να ακολουθήσουν πιστά τους υγειονομικούς κανόνες.

Οι διδάσκοντες