Υπολογιστές Ι

Ανακοινώσεις

Προσωρινή κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα για το "Εργαστήριο Υπολογιστών", 2019-2020
- Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 -

Βρίσκεται ήδη αναρτημένη, το πεδίο "Έγγραφα" του eclass, η προσωρινή κατανομή των φοιτητών στα Τμήματα του "Εργαστηρίου Υπολογιστων", 2019-2020, με βάση την επιλογή τους κατά την ημέρα της εγγραφής τους.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα "Εργαστήρια Υπολογιστών" ξεκινούν την εβδομαδα 14-18/10/19 και οι φοιτητες θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας του Εργαστηρίου, απο τις πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στον "Kανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου Υπολογιστών" ο οποίος βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του Εργαστηριακου Οδηγού αλλά και στο eclass.