Υπολογιστές Ι

Ανακοινώσεις

Έναρξη “Εργαστηρίου Υπολογιστών” την Δευτέρα 14/10/19
- Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 -

Η κατάταξη των φοιτητών σε τμήματα του “Εργαστηρίου Υπολογιστών”, για όσους φοιτητές έχουν ήδη εγγραφεί, θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 11/10/19 στο eclass στην ιστοσελίδα του μαθήματος “Υπολογιστές Ι”.

 

Για τους φοιτητές που θα έχουν καταταχθεί σε τμήματα μέχρι την Παρασκευή, το “Εργαστήριο Υπολογιστών” θα ξεκινήσει κανονικά την Δευτέρα 14/10, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

 

Οι φοιτητές που έπρεπε να εγγραφούν την Πέμπτη 10/10/19 και δε θα μπορέσουν λόγω της κατάληψης του Τμήματος Φυσικής από τους φοιτητές, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά και να ενημερωθούν από τη σχετική ανακοίνωση που βρίσκεται ήδη στο eclass στην ιστοσελίδα του μαθήματος “Υπολογιστές Ι”.

 

Παρακαλώ για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε email MONO στην ηλεκτρονική διεύθυνση: physcomp@phys.uoa.gr