Παράδοση εργασιών
- Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017 - 4:23 μ.μ. -

Επειδή εκκρεμεί η παράδοση των εργασιών δύο συναδέλφων και θα λείψω σε συνέδριο (Euroclassica 2017), παρακαλώ να έχουν παραδοθεί στο σπουδαστήριο έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου -προς διευκόλυνσή σας ελέγξτε τις ώρες λειτουργίας. Για την ενημέρωσή σας, όλες οι παραδοθείσες εργασίες έχουν αξιολογηθεί. Η βαθμολογία θα εκδοθεί για όλους μετά τις 24 τρέχοντος.

καλές διακοπές

Δ. Σταμάτης