Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τους Θεσμούς της Δημοκρατικής Αθήνας (60ΚΦΑ11)

Δημήτριος Σταμάτης

Περιγραφή

Στο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και προβολή των πολιτικών θεσμών της δημοκρατικής Αθήνας μέσα από την εξέταση και τον εκτενή γλωσσικό και ερμηνευτικό σχολιασμό πεζογραφικών και ποιητικών κειμένων της Κλασικής περιόδου.

Υπό αυτό το πρίσμα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και στην ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα επιδιωχθεί η απόκτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων κατά το δυνατόν σφαιρικής αντίληψης για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Επί πλέον θα επιχειρηθεί η «Χαρτογράφηση» των θεσμικών μεταβολών που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της Πεντηκονταετίας και της επιβολής της Μακεδονικής κυριαρχίας του Φιλίππου Β΄.

Θα συζητηθούν κείμενα από όλο το φάσμα της αρχαίας ελλ. γραμματείας σχετικά με την εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών, με έμφαση στον Αριστοτέλη (Ἠθ. Νικομ. και Ἀθ. Πολιτεία) τον Πλάτωνα (Νόμοι, Πολιτεία, Πολιτικός κ.ά.) τον ψ.-Ξενοφώντα («Γερο-Ολιγαρχικός»), εδάφια από τους Αττ. ρήτορες και μέρη από ποιητικά κείμενα (κυρίως από την Ὀρέσ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο