ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
- Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 2:33 μ.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σχετικά με την παράδοση των εργασιών, που έχετε εκπονήσει κατά το πρώτο εξάμηνο, σας αναφέρουμε τα εξής: μπορείτε να παραδίδετε τις εργασίες σας στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της Φιλοσοφικής Σχολής, στο Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού, από τη Δευτέρα 12/2 μέχρι και τη Δευτέρα 26/2 και ώρες 10.00 έως 15.00.

 

Η εργασία θα παραδίδεται μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το εξής: "Παραλήπτης Ζωή Ζούπα".

 

Επίσης, στον φάκελο θα αναγράφονται τα στοιχεία σας, τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και με ποιον/α καθηγητή/καθηγήτρια συνεργαστήκατε.

Όπως έχουμε αναφέρει και στα μαθήματα, η εργασία θα είναι εκτυπωμένη και δεμένη και θα καταθέτετε μαζί και τα ηχητικά σε ένα φλασάκι.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

M. Καπλάνογλου, Β. Χρυσανθοπούλου, Γ. Κούζας