Εισαγωγή στη Λαογραφία

Μαριάνθη Καπλάνογλου, Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Γιώργος Κούζας

Περιγραφή

[Μαριάνθη Καπλάνογλου, Αν. Καθηγήτρια Λαογραφίας – Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας - Γιώργος Κούζας, Επίκ. Καθηγητής Αστικής Λαογραφίας]

[60ΦΦΛ01] 

Το μάθημα εξετάζει τα ακόλουθα θέματα, καλύπτοντας τη θεωρία, μεθοδολογία και το περιεχόμενο των σπουδών στη Λαογραφία σε εισαγωγικό επίπεδο: 

1. Γενική ιστορική εισαγωγή στη σπουδή της Λαογραφίας.

2.  Ονοματοθεσία της επιστήμης. 

3.  Ορισμός και περιεχόμενο της Λαογραφίας. 

4.  Θέματα Παραδοσιακής Λαογραφίας. 

5. Θέματα Νεωτερικής ή Σύγχρονης Λαογραφίας. 

6.  Επιστημονικοί κλάδοι της Λαογραφίας. 

7.  Μεθοδολογία της Λαογραφίας. Επιτόπια έρευνα και μελέτη λαογραφικών θεμάτων.

8.  Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Λαογραφίας. 

9.  Η  Λαογραφία και οι συγγενείς επιστήμες. 

10.  Η επιστημονική θεμελίωση των λαογραφικών σπουδών.  

11.  Σύγχρονες θεωρητικές κατευθύνσεις  της  λαογραφικής επιστήμης. 

12.  Η επιστήμη της Λαογραφίας στην Ελλάδα,  την Ευρώπη  και τις  Η.Π.Α. 

13.  Παιδευτική σημασία της Λα

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα