Μάθημα 1ης Δεκεμβρίου
- Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011 - 12:00 π.μ. -

Το αυριανό μάθημα αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας και θα αποφασιστεί σε επόμενο χρόνο πώς μπορεί να αναπληρωθεί.