ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Α-Λ)_(2011-12)

Μαρία Ιακώβου

Περιγραφή

Ορισμός, κλάδοι και γενικές αρχές της επιστήμης της Γλωσσολογίας. Η μοναδικότητα της ανθρώπινης γλώσσας ως συστήματος επικοινωνίας. Ο σημειωτικός χαρακτήρας της γλώσσας (η έννοια του γλωσσικού σημείου, Saussure). Η έννοια της γραμματικής. Είδη γραμματικών (περιγραφή και ρύθμιση στη γλώσσα, η έννοια των γλωσσικών καθολικών, Chomsky). Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης -γραμματικές μονάδες - ασκήσεις (Φωνητική-Φωνολογία-Μορφολογία-Σύνταξη-Σημασιολογία)

Ημερολόγιο