Ύλη εξετάσεων
- Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 - 12:00 π.μ. -

Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται όλα τα κείμενα του Σολωμού, που σχολιάστηκαν στην τάξη, εξαιρουμένου του Γ' Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Για το σκοπό ανάλυσης και ερμηνείας των κειμένων είναι απαραίτητες οι παρακάτω μελέτες από τη Βιβλιογραφία (Βλ. Σχεδιάγραμμα Μαθήματος στην Ηλεκτρονική Τάξη):

Σελ. 13-Αριθμ.18 (Πολυλάς), Σελ.14-αριθμ.22 (Καλοσγούρος), Σελ.15-αριθμ.6 (Αγγελάτος), Σελ.16-Αριθμ.24 (Βελουδής, 1984), Σελ.17-Αριθμ.32 (Γαραντούδης), 35 (Coutelle, 1990), 37 (Δημαράς), Σελ.18-Αριθμ.46 (Καψωμένος, 1991), Σελ.19-Αριθμ.59 (Μαρωνίτης), Σελ.20 -Αριθμ.77 (Τσαντσάνογλου). Χρήσιμο για την ανάλυση και ερμηνεία των κειμένων είναι και το σύγγραμμα που έχει διανεμηθεί.

Θα δοθούν δύο ποιήματα για σχολιασμό, από τα οποία θα επιλεγεί το ένα. Επιπλέον θα δοθούν δύο θέματα από το πρώτο μέρος του μαθήματος (Βλ. Σχεδιάγραμμα Μαθήματος) προς ανάπτυξη, από τα οποία θα επιλεγεί το ένα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Καλή επιτυχία