Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. ΣΤ' ΚΛΑΣ

Δημήτρης Αγγελάτος

Περιγραφή
Στην παράδοση θα εξεταστεί το έργο του Διον. Σολωμού, βάσει των εκδόσεων των Απάντων και των Αυτογράφων Έργων που επιμελήθηκε ο Λίν. Πολίτης. Η φιλολογική και ερμηνευτική αυτή προσέγγιση θα λάβει υπόψη της τα σπουδαία καλλιτεχνικά ρεύματα του Νεοκλασικισμού και του Ρομαντισμού (τέλος 18ου-πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα), που τροφοδότησαν δημιουργικά τα έργα του ποιητή, ώστε να καταστεί σαφής η ειδολογική και υπερ-ειδολογική πρωτοτυπία τους.

Ημερολόγιο