Διόρθωση προηγούμενης ανακοίνωσης
- Σάββατο, 28 Μαΐου 2011 - 12:00 π.μ. -
Εκ παραδρομής αναφέρθηκε το μάθημα της Τετάρτης 1/6, ως μάθημα της Δευτέρας, 30/5.