Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 2017 (κλιμάκιο Α-Κ)
- Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 - 9:01 μ.μ. -

(α) Όπως τονίστηκε επανειλημμένα στην τάξη, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να μην ξεχάσουν να υποβάλουν στη Γραμματεία τη δήλωση του μαθήματος για τις εξετάσεις, και μάλιστα εγκαίρως και με προσοχή, ώστε να μη γίνουν λάθη. Στα άτομα των οποίων το όνομα δεν υπάρχει στις ηλεκτρονικές καταστάσεις ΔΕΝ θα ανακοινωθεί βαθμός. Ούτε θα κρατηθεί βαθμός, ώστε να ανακοινωθεί σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Τα άτομα αυτά θα αναγκαστούν να εξεταστούν ξανά στο μάθημα.

(β) Δεν θα γίνουν δεκτά στις εξετάσεις άτομα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί φέτος για τη συμμετοχή σε αυτές (παράδοση 4 ασκήσεων + επίσκεψη στη βιβλιοθήκη).