Αναβολή μαθήματος 15/11/2016
- Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 -

Μετά την ανακοίνωση της Κοσμητείας για το τριήμερο κλείσιμο της Σχολής το αυριανό μάθημα αναβάλλεται.

Στο επόμενο μάθημα, την Τρίτη 22/11/2016, παρακαλώ να έχετε μαζί σας το φυλλάδιο του κυρίου Γούτσου, απ' όπου θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη βιβλιογραφία.