Εργασίες
- Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 - 10:34 π.μ. -

Όσοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες θέλουν να κάνουν εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Κακριδή μέχρι περίπου τις 29/11/2016 (για την περίοδο του Ιανουαρίου 2017), ώστε να καθορίσουν μαζί της το θέμα, τις προθεσμίες και, γενικά, τα διάφορα ζητήματα της εκπόνησής της.