Ενημερωτική ξενάγηση στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας (υποχρεωτική)
- Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 - 10:19 π.μ. -

Όπως ανακοινώθηκε και συζητήθηκε στην τάξη, στις υποχρεώσεις του μαθήματος είναι και η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας σε ομάδες των 5-6 ατόμων, όπου ο βιβλιοθηκονόμος μας κ. Λάμπρος Σιαπέρας (lasiap@lib.uoa.gr) θα σας εξηγήσει τη λειτουργία της. Συνεννοηθείτε μαζί του για τη μέρα και την ώρα που μπορεί να συναντήσει την ομάδα σας. Για οποιαδήποτε δυσκολία σχετικά με αυτή την υποχρέωση απευθυνθείτε στη διδάσκουσα.