Τελικά αποτελέσματα
- Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011 - 12:00 π.μ. -
Τα τελικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο my studies. Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που βαθμολογήθηκαν, ότι μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν το βαθμό της άσκησης των Δελτίων για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Ενημερώνονται ακόμα ότι από την Τετάρτη 30/3 και μετά, μπορούν να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους, που θα βρίσκονται στο γραφείο του διδάσκοντος. Οι ώρες συνεργασίας είναι κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 11-1, 10-4 και 12.30-2.30 αντίστοιχα.