Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας 2010-11

Δημήτρης Αγγελάτος

Περιγραφή

Στην παράδοση αυτή, οργανωμένη σε τρία μέρη, θα επισημανθούν και θα αναλυθούν οι άξονες που ορίζουν την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας και τον στόχο της, την ανάλυση δηλαδή και επαρκή ερμηνεία των κειμένων τη νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Το πρώτο μέρος αφορά στους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται, στο αντικείμενο και στις μεθόδους της επιστήμης, το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην εξοικείωση με τα εργαλεία δουλειάς που διαθέτει η επιστήμη, για να επιτύχει στο στόχο της, ενώ στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται ο τρόπος της επιστημονικής έρευνας, που επιβάλλεται στις φιλολογικές προσεγγίσεις.

Η ακριβής ορολογία, η επάρκεια στη μέθοδο, η εποπτεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και των συμφραζομένων της (ιστορικών, αισθητικών και ευρύτερα πολιτισμικών), η κατάκτηση της υποδομής ως προς τον τρόπο επιστημονικής εργασίας, σηματοδοτούν τις αρμόζουσες προδιαγραφές του/της φιλολόγου, ικανού/ικανής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ανάλυσης και ερμηνείας των νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων, τόσο σ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο