Αποτελέσματα
- Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011 - 12:00 π.μ. -
Οι βαθμολογίες στην άσκηση των Δελτίων έχουν ανακοινωθεί στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Η τελική βαθμολογία θα είναι διαθέσιμη στην Ηλεκτρονική Γραμματεία τη Δευτέρα 21 Μαρτίου το πρωί.