Αποτελέσματα
- Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011 - 12:00 π.μ. -

Η ανακοίνωση της βαθμολογίας της άσκησης των Δελτίων θα γίνει αύριο, όπως είχε προγραμματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη βαθμολογία αποτελεί το 40% του τελικού βαθμού (η βαθμολογία των γραπτών αποτελεί το 60%). Έτσι δίπλα στο βαθμό της άσκησης των Δελτίων θα αναγράφονται οι μονάδες που θα προστεθούν σ' εκείνες των γραπτών, για να προκύψει ο τελικός βαθμός.

Οι βαθμολογίες λοιπόν στην άσκηση των Δελτίων δίνουν τις παρακάτω μονάδες στον τελικό βαθμό: 

Η βαθμολογία μεταξύ  9-10 δίνει 4 μονάδες

Η βαθμολογία μεταξύ  6,5-8,5  δίνει 3 μονάδες

 Η βαθμολογία μεταξύ  4-6 δίνει 2 μονάδες

 Η βαθμολογία μεταξύ  1,5-3,5 δίνει 1 μονάδα