Βαθμολογία εργασιών-Τελικά αποτελέσματα
- Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 - 12:00 π.μ. -
Η βαθμολογία των εργασιών θα ανακοινωθεί την Τρίτη, 15/3 στη Γραμματεία του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας και στο γραφείο του διδάσκοντος. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 16/3.