Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2010
- Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010 - 12:00 π.μ. -
Διευκρινίζεται ότι ως προς τον τύπο εξέτασης του μαθήματος τον ΣΕπτέμβριο, ισχύει η σχετική ανακοίνωση για την εξεταστική του Ιουνίου (16 Μαίου)