Συγκριτική Φιλολογία

Δημήτρης Αγγελάτος

Περιγραφή

Σκοπός του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα ερευνητικά αντικείμενα και τις μεθόδους της Συγκριτικής Φιλολογίας, του κλάδου εκείνου της επιστήμης της Φιλολογίας, που συγκρίνει  μεταξύ τους όχι μόνον εθνικές λογοτεχνίες αλλά και τη λογοτεχνία με άλλους τομείς της πνευματικής (φιλοσοφία, πολιτική, θρησκεία, κλπ) και καλλιτεχνικής (εικαστικές τέχνες, μουσική, κλπ) δραστηριότητας του ανθρώπου, σε διεθνές πάντα επίπεδο.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Η  Συγκριτική  Φιλολογία μελετά συστηματικά αφενός τους όρους επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών εθνικών λογοτεχνικών και πολιτισμικών παραδόσεων, αφετέρου τους όρους επίδρασης και αναλογίας μεταξύ λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία μπορεί να απέχουν ή όχι μέσα στο χρόνο ή στο χώρο, να ανήκουν σε περισσότερες των δύο  γλωσσικές και πολιτισμικές παραδόσεις, με μικρότερες ή μεγαλύτερες συγκλίσεις και αποκλίσεις, με στόχο να προσφέρει μια επαρκέστερη και σε βάθος ερμηνεία τους.

Η ερμηνεία

Περισσότερα  

Ημερολόγιο