Μάθημα 26/5
- Κυριακή, 23 Μαΐου 2010 - 12:00 π.μ. -
Για το τελευταίο μάθημα της Τετάρτης 26/5 χρειάζονται τα έγγραφα που περιλαμβάνουν τον Κρητκό του Δ. ΣΟΛΩΜΟΎ και τον πίνακα του TH. GERICAULT.