Αναπλήρωση μαθήματος (17/5)
- Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010 - 12:00 π.μ. -
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 17/5, 11-1, στην αίθουσα 436.