Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2010
- Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010 - 12:00 π.μ. -
Διευκρινίζεται ότι η εξέταση του μαθήματος τον Σεπτέμβριο θα αφορά σε σχολιασμό κειμένων, τα οποία έχουν κατά το μάλλον ή ήττον αναλυθεί στη διάρκεια των μαθημάτων. Θα δοθούν τέσσερα θέματα από τα οποία θα επιλεγούν τα δύο. Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ένα κείμενο προς σχολιασμό. Για τη βιβλιογραφία ισχύει η ανακοίνωση της 16 Μαίου (βλ. στη σχετική σελίδα της η-Τάξης για το μάθημα).