Η ποίηση των Επτανησίων (19ος αι.)

Δημήτρης Αγγελάτος

Περιγραφή

Στην παράδοση αυτή θα εξεταστεί η κειμενική οργάνωση και λειτουργία ποιητικών τρόπων και ειδών, θεωρημένων σε έργα Eπτανησίων ποιητών της περιόδου 1820-1890. Oι τρόποι  ως διαχρονικές και διατοπικές λογοτεχνικές κατηγορίες και τα είδη ως συγκεκριμένες κάθε φορά εν ιστορία κωδικοποιήσεις κειμενικών και επικοινωνιακών στοιχείων, βάσει των οποίων διακρίνονται ομάδες κειμένων με ιδιαίτερο ειδολογικό πρόσημο, αποτελούν τους θεωρητικούς άξονες αναφοράς της παράδοσης.

Έτσι, το ενδιαφέρον θα στραφεί σε δύο ποιητικούς τρόπους, το λυρικό  και τον αφηγηματικό, και σε δύο ποιητικά είδη, που συνδέονται άμεσα με τον πρώτο, λυρικό τρόπο, την ωδή και την ελεγεία? τα κείμενα που θα εξεταστούν εμπίπτουν αφενός στα λυρικά είδη της ωδής και της ελεγείας (Aνδρ. Kάλβος-Iούλ. Tυπάλδος-Iάκ. Πολυλάς-Γεράσ. Mαρκοράς), αφετέρου στον αφηγηματικό τρόπο (O  Όρκος του Mαρκορά και Φωτεινός του Aριστ. Bαλαωρίτη). Στο επίκεντρο ωστόσο της παράδοσης βρίσκεται η σημαίνουσα για την πρωτοτυπία της σύγκλιση των δύο τρόπων,

Περισσότερα  

Ημερολόγιο